Om prosjektet

Backe Romerike er totalentreprenør for bygging av parkeringskjeller, næringsbygg og brukonstruksjon for hotellveien, en vei som skal forsyne leiligheter og et fremtidig hotell. Parkeringskjelleren vil være i tilknytning til SNØ og romme ca. 400 parkeringsplasser fordelt over to plan. Hotellveien skal stå ferdig sommeren 2020, mens parkeringsanlegget og ovenpåliggende næringsbygg er planlagt ferdigstilt sommeren 2021.